Get Adobe Flash player《陈汉军旗单鼓舞》走出国门


2016 11 21


                      《陈汉军旗单鼓舞》是我市国家级非遗项目,2016年19日至23日应邀参加了在韩国真岛举行的“东北亚
                 国际萨满文化艺术交流会”,同行传承人有赵洪阁、陈立民、乔中新、张洪年和张英铺,体现满族汉军旗古
                 远厚重文化的艺术展演倍受海外友人的关注。这是《陈汉军旗单鼓舞》项目首次走出国门。参加此次文化交
                 流的国家有韩国,中国,蒙古国和日本。